سلام ، به وبسایت شرکتی آوات سرماد خوش آمدید.

مزایای استفاده از سوپر جاذبه ها

 

مزایای استفاده از سوپر جاذبه ها

 1. _ بهینه سازی مصرف آب
 2. _ تهویه بهینه خاک
 3. _ اصلاح خاک و جلوگیری از فرسایش خاک
 4. _ افزایش قابل توجه کمی و کیفی محصول
 5. _ افزایش تاثیر کودها و افت کش ها
 6. _ جذب حداقل رطوبت موجود در خاک
 7. _ تحریک ریشه سازی در درختان
 8. _ افزایش قوه نامیه بذر
 9. _ امکان کشت در مناطق شیب دار و غیر قابل کشت
 10. _ کاهش شیب افت رطوبت خاک پس از آب یاری اولیه
 11. _ کاهش بسیار زیاد تلفات نهال کاری
 12. _ ارتقا صفات مطلوب چمن از جمله : افزایش شدت رنگ ، کاهش میزان پژمردگی ، افزایش تراکم ، افزایش پوشش دهی چمن