سلام ، به وبسایت شرکتی آوات سرماد خوش آمدید.

فوائد کود سرماد

 

فوائد کود سرماد

کود ارگانیک و طبیعی سرماد از موادی بر پایه مواد آلی و از دل طبیعت تهیه شده است
این کود دارای میکروارگانیسم های طبیعی می باشد
که به جهت ایجاد محیط اسیدی در خاک محیط مناسبی
جهت فعالیت های میکروارگانیسم های مفید خاک مهیا می کند
 و اینجاست که کود سرماد به صورت طبیعی کاملا پاک و بدون آلودگی برخلاف کود های حیوانی
به صورت خود به خود به عنوان یک قارچ کش طبیعی به حساب می آید
که میتواند با فعال سازی میکروارگانیسم های مفید خاک از آنها برای مقابله ها انواع بیماری های گیاهان استفاده کند

کود سرماد علاوه بر موارد ذکر شده حاوی سوپر جاذبه های معدنی می باشد
 که این سوپر جاذبه ها نوعی سنگ معدنی می باشند که از معادن کشور عزیزمان ایران تهیه می شود که می تواند
 مصرف آب در کشاوزری را به حداقل برساند و تحولی در کشاورزی دیم و زمین های کم آب به وجود آورد

این سوپر جاذبه های معدنی یک کار بسیار مهم انجام میدهند که می تواند از نقاط قوت و مزیت های کود سرماد
 نسبت به دیگر کود های مشابه باشد و آن این است که این مواد مانند یک دستگاه هوشمند عمل می کنند
به این صورت که می توانند آب و مواد غذای اضافی در زمین را در زمان باران یا دفعات آب یاری در خود ذخیره کرده و در زمان مورد نیاز هوشمندانه در اختیار گیاه قرار دهد