سلام ، به وبسایت شرکتی آوات سرماد خوش آمدید.

خواص کود سرماد در کشت های آبی

 

خواص کود سرماد در کشت های آبی

 

کود سرماد می تواند علاوه بر بهسازی خاک و افزایش
 قابل توجه کمی و کیفی محصول و افزایش تاثیر کود ها و افت کش ها
روی گیاه به تحریک ریشه زائی در گیاهان و درختان و افزایش قوه نامیه بذر کمک میکند
 و با ذخیره کردن مواد مغذی اضافی در کود های داده شده به گیاه از شسته شدن این مواد
 و هدر رفتن آنها جلوگیری کند و همچنین آب اضافه را در هر نوبت آبیاری در خود ذخیره کرده
و زمین را مرطوب نگه داشته و تعداد دفعات آب یاری را در زمین به حداقل برساند